Copyright © by Radosław Rymarczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publikowane artykuły, informacje i treści nie stanowią indywidualnej porady prawnej. Odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia, który mógł ulec zmianie. Mają charakter informacyjny oraz publicystyczny. Z tego względu jako twórca portalu nie biorę odpowiedzialności za skorzystanie z nich w konkretnych przypadkach przez osoby trzecie, bez konsultacji przez te osoby z prawnikiem dotyczącej danego – występującego w określonej sprawie stanu faktycznego.