Nazywam się Radosław Rymarczyk. Jestem prawnikiem, specjalizuję się w prawie zamówień publicznych. Posiadam ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe, nabyte między innymi w czasie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, realizacji projektów unijnych, postępowaniach sądowych.

Zdecydowałem się na założenie odwiedzonego przez Ciebie portalu, mając na celu pomoc poprzez zamieszczone artykuły, przede wszystkim wykonawcom, a także zamawiającym, w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Świadczyłem w swojej dotychczasowej praktyce doradztwo w zakresie zamówień publicznych zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Wykonywałem czynności z zakresu obsługi prawnej w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych, środków europejskich, prawa administracyjnego.

W latach 2015-2017 m.in. wspierałem merytorycznie zespół zajmujący się kontrolą kilkuset postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszy EOG, pod kątem obowiązku nałożenia korekt finansowych, na zlecenie jednego z polskich ministerstw. Przeprowadziłem ponadto (jako pełnomocnik / członek komisji przetargowej) kilkadziesiąt postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie ustawy p.z.p. – procedury powyżej oraz poniżej progów unijnych. 

Zapraszam Cię do kontaktu w przypadku pojawienia się pytań dotyczących zamieszczonych artykułów: rymarczyk@rlegal.pl