Nazywam się Radosław Rymarczyk. Jestem prawnikiem, specjalizuję się m. in. w p.z.p. Posiadam ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe, nabyte między innymi w czasie współpracy w latach 2013-2017 z jednymi z czołowych poznańskich kancelarii prawnych, specjalizujących się w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, realizacji projektów unijnych, postępowaniach sądowych.

Zdecydowałem się na założenie odwiedzonego przez Ciebie portalu, mając na celu pomoc poprzez zamieszczone artykuły, przede wszystkim wykonawcom, a także zamawiającym, w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Świadczyłem w swojej dotychczasowej praktyce doradztwo w zakresie zamówień publicznych zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Zapewniałem obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, środków europejskich, prawa administracyjnego.

Przygotowywałem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowałem wykonawcę na posiedzeniu i rozprawie przed KIO.

W latach 2015-2017 m.in. wspierałem merytorycznie zespół zajmujący się kontrolą kilkuset postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszy EOG, pod kątem obowiązku nałożenia korekt finansowych, na zlecenie jednego z największych polskich ministerstw. Przeprowadziłem ponadto (jako pełnomocnik / członek komisji przetargowej) kilkadziesiąt postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie ustawy p.z.p. – procedury powyżej i poniżej progów unijnych.

Zapewniałem dotychczas obsługę prawną ponad 20 projektów unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – pod względem kwalifikowalności wydatków. Przygotowywałem wnioski o wydanie interpretacji do Urzędu Zamówień Publicznych, Ministra Rozwoju i Finansów (Ministra Rozwoju / Ministra Infrastruktury i Rozwoju). Sporządzałem regulaminy udzielania zamówień publicznych o ustalonej szacunkowej wartości do 30 000 euro netto. Przeprowadzałem szkolenia dla zamawiających dotyczące stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Posiadam również bogate doświadczenie procesowe.

Zapraszam Cię do kontaktu w przypadku pojawienia się pytań dotyczących zamieszczonych artykułów: rymarczyk@rlegal.pl